Bereikbaarheidswaarden Woningen

Hoe bereikbaar zijn de wijken en woningen in uw regio nu echt? Met de Bereikbaarheidswaarden woningen objectiveert en vergelijkt u de bereikbaarheid van onroerend goed.

De waarde van bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid wordt steeds belangrijker, vooral bij het vinden van een nieuwe woonlocaties. Niemand zit te wachten op onnodige reistijd of op de kosten of bijvoorbeeld de CO2-uitstoot die daarbij meekomt.

Tegelijkertijd is het lastig om bereikbaarheid te kwantificeren, te vergelijken of te objectiveren. Er is ook veel subjectiviteit rondom het onderwerp ‘goede bereikbaarheid’. Vertrouwt ú blind een projectontwikkelaar die zegt dat het pand op ‘steenworp afstand ligt van de snelweg’? Of dat een complex geldt als ‘uitstekend bereikbaar’, omdat er een bushalte op 200 meter afstand aanwezig is?

Bereikbaarheidswaarde Woningen

MobilityLabel heeft voor heel Nederland de bereikbaarheid in kaart gebracht. Objectief en vergelijkbaar. Bij elk adres hoort een overall Bereikbaarheidswaarde Woningen (een getal tussen 0 en 100) die is opgebouwd uit verschillende onderliggende bereikbaarheidswaarden. Deze kwantificeren bijvoorbeeld de 60-minuten bereikbaarheid per openbaar vervoer of die van de auto in de ochtendspits, vanuit dat pand. Daarnaast zijn er waarden die bijvoorbeeld het fietspotentieel of de lokale filevertragingen weergeven. Deze geven tezamen een goed beeld van de belangrijkste bereikbaarheidsaspecten en mobiliteitskentallen van wijken en woningen in uw regio of uw vastgoedportefeuille.

Hoe werken de bereikbaarheidswaarden?

Als er gesproken wordt over een maatstaf van bereikbaarheid, wordt dit meestal uitgedrukt in de vorm van nabijheid van voorzieningen zoals een OV-halte, station of snelwegoprit. Dit zijn echter lang niet altijd de beste indicatoren, want enkel en alleen de aanwezigheid van bijvoorbeeld een bushalte zegt nog niets over de kwaliteit van het achterliggende netwerk (verbindingen, rijtijden, frequenties, overstapmogelijkheden) en al helemaal niets over de mogelijke werkgelegenheid die je vanuit die woning op een acceptabele manier kunt bereiken.

Daarom staat in de Bereikbaarheidswaarden Woningen niet de aanwezigheid van een OV-voorziening staat centraal, maar het bereik dat op verschillende manieren vanuit die locatie bereikt kan worden. We doen dat aan de hand van isochronen. Een isochroongebied is een gebied dat je vanuit locatie in x minuten kan bereiken, met de auto, openbaar vervoer of bijvoorbeeld de fiets. Door een locatie te relateren aan het aantal banen dat je van daar uit in bijvoorbeeld 60 minuten met het OV kan bereiken, ontstaan waarden van 0 tot 100, die een goed beeld geven van de échte OV-bereikbaarheid van zo’n pand.

En hoewel de directe nabijheid van een station veel waarde toevoegt aan die gekwantificeerde bereikbaarheid, zijn er daarbinnen nog veel verschillen: De bereikbaarheidswaarden die op deze manier ontstaan geven een goed beeld van de verschillen in bereikbaarheid tussen verschillende regio’s en plaatsen, maar ook binnen één stad of plaats zijn vaak sterke verschillen waar te nemen.

Opbouw Bereikbaarheidswaarden Woningen

De Bereikbaarheidswaarden Woningen zijn als volgt opgebouwd. U ontvangt van heel Nederland, of een gedeelte ervan, per postcode5-gebied:

Dit is de locatie van het exacte rekenpunt dat gebruikt is om tot de onderstaande waarden te komen. Voor de meeste analysedoelen is het raadzaam de data van het dichtstbijzijnde rekenpunt te hanteren.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal banen weergeeft dat vanuit het meetpunt in 30 minuten met de auto te bereiken is op een dinsdagochtend 8u30. De locatie met de meeste te bereiken banen in Nederland is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal banen weergeeft dat vanuit het meetpunt in 60 minuten met de auto te bereiken is op een dinsdagochtend 8u30. De locatie met de meeste te bereiken banen in Nederland is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal banen weergeeft dat vanuit het meetpunt in 30 minuten te bereiken is met het openbaar vervoer. De locatie met de meeste te bereiken banen in Nederland is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal banen weergeeft dat vanuit het meetpunt in 60 minuten te bereiken is met het openbaar vervoer. De locatie met de meeste te bereiken banen in Nederland is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

De overall bereikbaarheidswaarde is het ongewogen gemiddelde van de vier bovenstaande waarden. Dit is dus een combinatiefactor die rekening houdt met zowel de autobereikbaarheid als de OV-bereikbaarheid, zowel op kortere als langere afstanden.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal banen weergeeft dat je met de fiets vanuit het meetpunt kan bereiken in 30 minuten. De locatie met de meeste te bereiken banen in Nederland is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

Dit is de verhouding tussen het totaal aantal banen dat binnen 30 minuten met de fiets en/of OV vanuit het meetpunt bereikt kan worden, gedeeld door het aantal banen dat vanuit het meetpunt in dezelfde tijd met de auto bereikt kan worden; 40% betekent dat op elke 100 banen die met auto in 30 minuten te bereiken zijn, er 40 zijn die (ook) met het OV en/of de fiets bereikt kunnen worden.

Dit is de verhouding tussen het totaal aantal banen dat binnen 60 minuten met de fiets en/of OV vanuit het meetpunt bereikt kan worden, gedeeld door het aantal banen dat vanuit het meetpunt in dezelfde tijd met de auto bereikt kan worden; 40% betekent dat op elke 100 banen die met auto in 60 minuten te bereiken zijn, er 40 zijn die (ook) met het OV en/of de fiets bereikt kunnen worden).

Dit is het percentage van het aantal banen dat je binnen 30 minuten vanuit het meetpunt kan bereiken in de ochtendspits ten opzichte van het aantal banen dat je op een filevrij tijdstip kunt bereiken; hoe hoger deze waarde, des te minder last je gemiddeld hebt van files en andere vertragingen in de ochtendspits bij autoreizen vanuit het meetpunt. Overigens: dit is een perceptie- of kwaliteitsindicator, want de door de file veroorzaakte verkleining van het 30-minuten achterland is feitelijk in de bereikbaarheidswaarde auto al meegenomen.

Dit is het percentage van het aantal banen dat je binnen 60 minuten vanuit het meetpunt kan bereiken in de ochtendspits ten opzichte van het aantal banen dat je op een filevrij tijdstip kunt bereiken; hoe hoger deze waarde, des te minder last je gemiddeld hebt van files en andere vertragingen in de ochtendspits bij autoreizen vanuit het meetpunt. Overigens: dit is een perceptie- of kwaliteitsindicator, want de door de file veroorzaakte verkleining van het 60-minuten achterland is feitelijk in de bereikbaarheidswaarde auto al meegenomen.

Isochronen zijn lijnen van gelijke reistijd. Isochroongebieden geven het bereik weer dat je vanuit het rekenpunt in de gegeven tijd kunt bereiken. Geleverd worden de isochroongebieden van:

 • autobereik 30 min
 • autobereik 60 min
 • OV-bereik 30 min
 • OV-bereik 60 min
 • fiets-bereik 15 min
 • fiets-bereik 30 min

Per isochroongebied wordt tevens opgeleverd:

 • de grootte in oppervlakte
 • het aantal banen in dat gebied (bron: Lisa-data, omgeslagen naar pc5-gebied).

Wilt u deze waarden van heel Nederland ontvangen, of een gedeelte daarvan, schaf dan nu een data-licentie aan op de Bereikbaarheidswaarden-woningen

bereikbaarheid gekwantificeerd

Voorbeeld van de bereikbaarheidswaarden

bereikbaarheid woningen

Uitgangspunten:

 • Met ‘banen’ bedoelen we alle betaalde arbeidsplaatsen, inclusief zelfstandigen en uitzendkrachten (op de locatie van de inlenende bedrijven) op peildatum april 2018. We volgen de definities van Stichting Lisa (Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen) die deze data in Nederland verzamelt vanuit registraties, enquetes en schattingen. Het aantal banen in een bepaald isochrrongebied is tot stand gekomen door de werkgelegenheidscijfers van inbegrepen gemeenten te totaliseren. Bij gemeenten die  gedeeltelijk in de isochroongebieden vallen, wordt op basis van BAG-gebruiksgegevens het banenaantal van die gemeente omgeslagen naar het betreffende gedeelte van de gemeente.
 • OV-routes en -reistijden zijn berekend met de dienstregelingen zoals die gelden in de eerste helft van 2019.
 • Fietsroutes zijn gebaseerd op daadwerkelijk fietsbare wegen conform openstreetmap.
 • Autoroutes en reistijden zijn gebaseerd op een gemiddelde filedruk op dinsdagochtenden (meetmoment 8u30).

Data-verantwoording:

De Bereikbaarheidswaarden Woningen zijn tot stand gekomen op basis van data van:

 • Stichting Lisa (data over 2018)
 • openstreetmap
 • NDW
 • BAG

Bij de Bereikbaarheidswaarden Woningen ontvangt u per postcode5-gebied: bereikbaarheidswaarden auto | bereikbaarheidswaarden OV | bereikbaarheidswaarden fiets | anders-reizenwaarden | doorstromingswaarden | alle bijbehorende isochrooncontouren (incl oppervlakte en banenbereik). Dit betreft een licentie voor interne analysedoeleinden.

Bereikbaarheidswaarden Woningen

1.000

 • alle genoemde data van 1 provincie naar keuze

Bereikbaarheidswaarden Woningen

2.000

 • alle genoemde data van 3 provincies naar keuze

Bereikbaarheidswaarden Woningen

3.000

 • alle genoemde data van heel Nederland

Bij gelijktijdige aanschaf van zowel de Bereikbaarheidswaarden Woningen als de Bereikbaarheidswaarden Kantoren profiteert u van een aantrekkelijke pakketkorting.

Bereikbaarheidswaarden Kantoren én Woningen

1.500

 • alle genoemde data van 1 provincie naar keuze

Bereikbaarheidswaarden Kantoren én Woningen

3.000

 • alle genoemde data van 3 provincies naar keuze

Bereikbaarheidswaarden Kantoren én Woningen

4.500

 • alle genoemde data van heel Nederland

De data kan uitsluitend voor eigen analysedoeleinden worden gebruikt en niet worden getoond op websites of doorgeleverd. Hoewel de data onbeperkt gebruikt kan blijven worden, adviseren we een houdbaarheid van 12 maanden; dit i.v.m. veranderingen in het wegennet, de filedruk, de OV-dienstregelingen en (de regionale verdeling van) inwoner- en banenaantallen. Bij updates/vervolgafname van hetzelfde product geldt een korting van 20%.

Bestelformulier

Ja, ik ontvang graag de volgende dataset:
Ik ontvang eerst een offerte. Bij ondertekening daarvan ontvang ik de betreffende data voorzien van factuur.

  naam*:
  bedrijf*:
  telefoonnummer*:
  email*:

  Ik bestel:

  Vul waar nodig hier de provincie(s) in waarvan u de data wilt ontvangen:

  De Bereikbaarheidswaarden zijn producten van MobilityLabel, specialist in het kwantificeren en optimaliseren van woon-werkverkeer, mobiliteitsbeleid en locatiekeuze. Meer weten over één van onze diensten? Neem dan contact op met ons op!

   

  Onze contactgegevens:

  Christiaan Rasch: 06-28769187christiaan@mobilitylabel.com

  Thijs Brentjens: 06-11317044 | thijs@mobilitylabel.com

  MobilityLabel VOF: Nieuwegracht 1, 3512LB Utrecht, Nederland | info@mobilitylabel.com

  KvK: 70471010