Ventu Bereikbaarheidsmonitor

Toelichting Ventu Bereikbaarheidsmonitor

Hoe bereikbaar is uw pand nu echt? Een toelichting op de Bereikbaarheidswaarden commercieel vastgoed van Ventu & MobilityLabel

MobilityLabel, experts in bereikbaarheid
bereikbaarheidsrapport Ventu Bereikbaarheidsmonitor

De waarde van bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid wordt steeds belangrijker, zowel bij het vinden van een nieuwe kantoorlocatie als bijvoorbeeld bij een nieuwe woning. Of andersom: bij het vinden van nieuwe medewerkers, nieuwe huurders of een nieuwe eigenaar. Niemand zit te wachten op onnodige reistijd of op de kosten of bijvoorbeeld de CO2-uitstoot die daarbij meekomt.

Tegelijkertijd is het lastig om bereikbaarheid te kwantificeren, te vergelijken of te objectiveren. Er is ook te veel blahblah rondom het onderwerp ‘goede bereikbaarheid’. Vertrouwt ú blind een makelaar die zegt dat het pand op ‘steenworp afstand ligt van de snelweg’? Of dat het gebouw geldt als ‘uitstekend bereikbaar’, want er ligt een bushalte op 200 meter afstand?

Bereikbaarheidswaarde

MobilityLabel heeft voor heel Nederland de bereikbaarheid in kaart gebracht. Objectief en vergelijkbaar. Bij elk pand hoort een overall bereikbaarheidswaarde (een getal tussen 0 en 100) die is opgebouwd uit verschillende onderliggende bereikbaarheidswaarden. Deze kwantificeren bijvoorbeeld de 60-minuten bereikbaarheid per openbaar vervoer of die van de auto in de ochtendspits. Daarnaast zijn er waarden die bijvoorbeeld het fietspotentieel of de lokale filevertragingen weergeven. Tezamen met andere Ventu-informatie vormt dit de Ventu Bereikbaarheidsmonitor. Deze geeft een goed beeld van de belangrijkste bereikbaarheids en mobiliteitsaspecten van uw huidige of toekomstige of potentiële locatie(s).

Hoe werken de bereikbaarheidswaarden?

Als er gesproken wordt over een maatstaf van bereikbaarheid, wordt dit meestal uitgedrukt in de vorm van nabijheid van voorzieningen zoals een OV-halte, station of snelwegafrit. Dit zijn echter lang niet altijd de beste indicatoren, want enkel en alleen de aanwezigheid van bijvoorbeeld een bushalte zegt nog niets over de kwaliteit van het achterliggende netwerk (verbindingen, rijtijden, frequenties, overstapmogelijkheden) en al helemaal niets over het aantal mensen (medewerkers, bezoekers, klanten) dat op een acceptabele manier de locatie kunnen bereiken.

Daarom staat in de Ventu Bereikbaarheidsmonitor niet de aanwezigheid van een OV-voorziening staat centraal, maar het bereik of achterland dat op verschillende manieren de locatie kan bereizen. We doen dat aan de hand van zogenaamde isochronen. Een isochroongebied is een gebied dat een locatie in x minuten kan bereiken, met de auto, openbaar vervoer of bijvoorbeeld de fiets. Door een locatie te relateren aan het aantal volwassen inwoners van Nederland die de locatie in bijvoorbeeld 60 minuten met het OV kan bereiken, ontstaan waarden die -in een ranking van 0 tot 100-, een goed beeld geven van de échte OV-bereikbaarheid van zo’n pand.

En hoewel de directe nabijheid van een station veel waarde toevoegt aan die gekwantificeerde bereikbaarheid, zijn er daarbinnen nog veel verschillen: De bereikbaarheidswaarden die op deze manier ontstaan geven een goed beeld van de verschillen in bereikbaarheid tussen verschillende regio’s en plaatsen, maar ook binnen één stad of plaats zijn vaak sterke verschillen waar te nemen.

bereikbaarheid gekwantificeerd

Toelichting per onderdeel:

klik op één van de onderstaande onderdelen van de Ventu Bereikbaarheidsmonitor om de toelichting te lezen:

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal inwoners weergeeft dat met de auto in de ochtendspits het meetpunt kan bereiken in 30 minuten. [een waarde van 60 betekent dat 40% van de meetpunten in Nederland een groter 30-minuten-achterland heeft en 60% een kleiner. Landelijk gezien zullen grote steden hier hoger in scoren dan rurale gebieden]

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal inwoners weergeeft dat met de auto in de ochtendspits het meetpunt kan bereiken in 60 minuten. [een waarde van 60 betekent dat 40% van de meetpunten in Nederland een groter 60-minuten-achterland heeft en 60% een kleiner. Landelijk gezien zullen grote steden hier hoger in scoren dan rurale gebieden]

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal inwoners weergeeft dat met het openbaar vervoer in de ochtendspits het meetpunt kan bereiken in 30 minuten. [een waarde van 60 betekent dat 40% van de meetpunten in Nederland een groter 30-minuten-achterland heeft en 60% een kleiner. Landelijk gezien zullen grote steden hier hoger in scoren dan rurale gebieden]

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal inwoners weergeeft dat met het openbaar vervoer in de ochtendspits het meetpunt kan bereiken in 60 minuten. [een waarde van 60 betekent dat 40% van de meetpunten in Nederland een groter 60-minuten-achterland heeft en 60% een kleiner. Landelijk gezien zullen grote steden hier hoger in scoren dan rurale gebieden]

De overall bereikbaarheidswaarde is het ongewogen gemiddelde van de vier bovenstaande waarden. Dit is dus een combinatiefactor die rekening houdt met zowel de autobereikbaarheid als de OV-bereikbaarheid, zowel op kortere als langere afstanden.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal inwoners weergeeft dat met de fiets het meetpunt kan bereiken in 30 minuten.

Dit is de verhouding tussen het totaal aantal inwoners dat binnen 30 minuten met de fiets en/of OV het meetpunt kan bereiken, gedeeld door het aantal inwoners dat het meetpunt in dezelfde tijd met de auto kan bereiken. [40% betekent dat op elke 100 mensen die met auto het meetpunt in 30 minuten kan bereiken er 40 zijn die dat (ook) met het OV en/of de fiets kunnen doen. Landelijk gezien scoren die locaties hoog die ofwel hoogwaardige OV hebben, een groot fiets-achterland of relatief laagwaardige auto-verbindingen]

Dit is de verhouding tussen het totaal aantal inwoners dat binnen 60 minuten met de fiets en/of OV het meetpunt kan bereiken, gedeeld door het aantal inwoners dat het meetpunt in dezelfde tijd met de auto kan bereiken. [40% betekent dat op elke 100 mensen die met auto het meetpunt in 60 minuten kan bereiken er 40 zijn die dat (ook) met het OV en/of de fiets kunnen doen. Landelijk gezien scoren die locaties hoog die ofwel hoogwaardige OV hebben, een groot fiets-achterland of relatief laagwaardige auto-verbindingen]

Dit is het percentage van het aantal inwoners dat binnen 30 minuten deze bestemming kan bereiken in de ochtendspits ten opzichte van het aantal inwoners dat dat op een filevrij tijdstip kan. [hoe hoger deze waarde, des te minder last je gemiddeld hebt van files en andere vertragingen in de ochtendspits bij autoreizen naar het meetpunt. Overigens: dit is meer een perceptie- of kwaliteitsindicator, want de door de file veroorzaakte verkleining van het 30-minuten achterland is in de bereikbaarheidswaarde auto al meegenomen].

Dit is het percentage van het aantal inwoners dat binnen 60 minuten deze bestemming kan bereiken in de ochtendspits ten opzichte van het aantal inwoners dat dat op een filevrij tijdstip kan. [hoe hoger deze waarde, des te minder last je gemiddeld hebt van files en andere vertragingen in de ochtendspits bij autoreizen naar het meetpunt. Overigens: dit is meer een perceptie- of kwaliteitsindicator, want de door de file veroorzaakte verkleining van het 60-minuten achterland is in de bereikbaarheidswaarde auto al meegenomen].

Uitgangspunten:

  • met ‘inwoners’ bedoelen we inwoners in de leeftijdscategorie 18-65 jaar
  • OV-reistijden zijn berekend met de dienstregelingen zoals die gelden in de eerste heflt van 2019
  • fietsroutes en -tijden zijn gebaseerd op daadwerkelijk fietsbare wegen conform openstreetmap
  • autoroutes en reistijden zijn gebaseerd op een gemiddelde filedruk op dinsdagochtenden meetmoment 8u30

Data-verantwoording:

De bereikbaarheidswaarden zijn tot stand gekomen op basis van data van:

  • CBS
  • openstreetmap
  • NDW
  • BAG

Meer weten?

In de Ventu Bereikbaarheidsmonitor is géén rekening gehouden met specifieke woonadressen van uw medewerkers. In een uitgebreidere mobiliteitsscan of locatievergelijking van MobilityLabel is het mogelijk om deze gegevens wél mee te laten wegen en inzichtelijk te maken.
Zo krijgt u een bedrijfsbreed overzicht van het totale woon-werkverkeer in termen van afstanden, CO2-uitstoot, een kostenindicatie en een berekening van het aantal benodigde parkeerplaatsen voor uw eigen medewerkers, het fietspotentieel, duurzaamheidspotentieel, etc.

Als u verhuisplannen heeft waarvan u de precieze impact wilt weten op al uw medewerkers, overweeg dan een gedetailleerde locatievergelijking die in kaart brengt wat de impact is van een verhuizing op het woon-werkverkeer van uw medewerkers. Klik hier om verder te lezen over de locatievergelijking.

Heeft u niet direct verhuisplannen, maar knelt er iets in uw bereikbaarheid- en mobiliteitsbeleid? Te weinig parkeerplekken, te veel files, te weinig duurzaam vervoer? Overweeg dan een interactieve mobiliteitsscan. Zo’n mobiliteitsscan verschaft waardevolle inzichten in het verbeterpotentieel van het woon-werkverkeer van uw medewerkers, waarmee u verder aan de slag kunt bij het maken van nieuw mobiliteitsbeleid, het besparen van kosten of het terugdringen van CO2-uitstoot. Klik hier om verder te lezen over de mobiliteitsscan.

Contact

De Bereikbaarheidswaarden zijn een product van MobilityLabel, specialist in het kwantificeren en optimaliseren van woon-werkverkeer, mobiliteitsbeleid en locatiekeuze. Meer weten over één van onze diensten? Neem dan contact op met ons op!

[contact-form-7 404 "Niet gevonden"]

Onze contactgegevens:

Christiaan Rasch: 06-28769187christiaan@mobilitylabel.com

Thijs Brentjens: 06-11317044 | thijs@mobilitylabel.com

MobilityLabel VOF: Nieuwegracht 1, 3512LB Utrecht, Nederland | info@mobilitylabel.com

KvK: 70471010

 

MobilityLabel op sociale media: