ModalityAnalyst - aanpak voor grote bedrijventerreinen en vervoerregio's

ModalityAnalyst, showcase ten behoeve van Utrecht Science Park

on 13 juli 2017

Vorige week sloot de inzendingstermijn van de Smart Mobility Challenge 2017, georgansieerd door de Economic Board Utrecht (EBU), het Ministerie van Economische Zaken en Goedopweg (het samenwerkingsverband tussen overheden en werkgevers om de regio Utrecht bereikbaar te houden) organiseren samen de Smart Mobility Challenge 2017.

MobilityLabel, die ooit met de afspraakplanner Roudle een eerdere editie van deze prestigieuze mobiliteitsprijsvraag won, greep de challenge aan om een showcase in te dienen op het gebied van grootschalige bereikbaarheidsoptimalisatie. En voor welke opdrachtgever kun je dat beter doen dan Utrecht Science Park (USP), het grootste en snelst groeiende sciencepark van Nederland? Alleen al tot 2020 komen er 5.000 nieuwe banen bij, waarbij de bereikbaarheid steeds meer in het geding komt. USP wil daarom op een overzichtelijke manier alternatieven bieden voor het gebruik van de eigen auto.

De inzending draait om ModalityAnalyst, een tool die we willen gaan ontwikkelen van grote bedrijventerreinen zoals Utrecht Science Park.

Met ModalityAnalyst kunnen werkgevers die gevestigd zijn op zo’n bedrijventerrein (of dat overwegen) hun eigen bereikbaarheid tot in detail analyseren en optimaliseren. Het systeem biedt inzicht in de beste reismethoden per locatie, gegeven beleidskeuzes en instellingen, tot op zeer gedetailleerd herkomstniveau.
De werkgever ziet op basis van de gekozen werklocatie een bedrijfsspecifieke bereikbaarheidskaart die per herkomstgebied aangeeft wat de ideale modaliteit is gegeven filedruk, dienstregelingen, fietsroutes, benodigde parkeer- of stallingstijd én het ingestelde mobiliteitsbeleid: Als je instellingen wijzigt of schuifjes verschuift zie je direct de impact daarvan op jouw organisatie.
De tool biedt werkgevers uiteenlopende inzichten voor analyses, concrete input te gebruiken bij mobiliteitscampagnes en bij wijzigingen in routes en reismogelijkheden (nieuwe dienstregelingen, introductie belangrijke nieuwe OV-verbindingen zoals de uithoflijn, ingrijpende werkzaamheden aan rijkswegen, etc.). Met de optie ‘toon wijzigingen’ zie je precies welke postcodegebieden goede verbindingen rijker zijn en waar slimme alternatieven liggen. Al dan niet in combinatie met de fiets of e-bike om bij de halte te komen. De bereikbaarheid van de postcodegebieden én de wijzigingen daarin kunnen eenvoudig geëxporteerd worden naar een Excel-bestand om zelf te matchen aan het eigen medewerkerbestand. Op die manier kun je zelf medewerkers pro-actief attenderen op nieuwe en verbeterde verbindingen en modaliteiten. ModalityAnalyst leidt tot gerichtere inzichten over mobiliteit en daarmee een verschuiving van de auto naar andere modaliteiten, waarbij ook de minder voor de handliggende multimodale ketens de kans krijgen die ze verdienen. De afgeleide maatschappelijke baten zijn daarmee:

  • Verminderen congestie en filedruk, zowel direct op en rond het bedrijventerrein als in een bredere regio (bijvoorbeeld door méér gebruik van de fiets in het voortransport).
  • Verbeteren bereikbaarheid van het bedrijventerrein: Zowel verbeteren van de OV-bereikbaarheid als de autobereikbaarheid voor medewerkers en bezoekers die gegeven de aard en herkomst van de rit géén keuze hebben.
  • Het bereiken van een hoger rendement van verschillende OV-verbindingen.
  • Verminderen CO2-uitstoot door een verschuiving van auto naar fiets- en OV-verplaatsingen.
  • Verbetering luchtkwaliteit door een verschuiving van auto naar fiets- en OV-verplaatsingen.
  • Positief gezondheidseffect (en lager ziekteverzuim) door toename fietsgebruik.

Zie hier onze (eenvoudige) mockup die we ten behoeve van deze inzending hebben gemaakt.

 

Vanuit dit of een ander bedrijventerrein geinteresseerd om hier meer over te weten? Neem dan contact met ons op.

Share this post: