Bereikbaarheidswaarden kantoren

Hoe bereikbaar zijn de bedrijfspanden in uw regio nu echt? Met de Bereikbaarheidswaarden kantoren objectiveert en vergelijkt u de bereikbaarheid van commercieel vastgoed.

De waarde van bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid wordt steeds belangrijker, vooral bij het vinden van een nieuwe kantoorlocatie of bedrijfslocatie. Niemand zit te wachten op onnodige reistijd of op de kosten of bijvoorbeeld de CO2-uitstoot die daarbij meekomt. Of op problemen met het vinden en binden van talent.

Tegelijkertijd is het lastig om bereikbaarheid te kwantificeren, te vergelijken of te objectiveren. Er is ook veel subjectiviteit rondom het onderwerp ‘goede bereikbaarheid’. Vertrouwt ú blind een makelaar of vastgoedadviseur die zegt dat het pand op ‘steenworp afstand ligt van de snelweg’? Of dat het gebouw geldt als ‘uitstekend bereikbaar’, omdat er een bushalte op 200 meter afstand aanwezig is?

Bereikbaarheidswaarden Kantoren

De bereikbaarheidsexperts van MobilityLabel hebben voor heel Nederland de bereikbaarheid obectief en onderling vergelijkbaar in kaart gebracht. Bij elk pand hoort een overall Bereikbaarheidswaarde Kantoren. Dit is een waarde tussen 0 en 100 die is opgebouwd uit verschillende onderliggende bereikbaarheidswaarden. Deze kwantificeren bijvoorbeeld de 60-minuten bereikbaarheid per openbaar vervoer of die van de auto in de ochtendspits. Daarnaast zijn er waarden die bijvoorbeeld het fietspotentieel of de congestiegevoeligheid weergeven. Tezamen geven deze indices een goed beeld van de belangrijkste bereikbaarheidsaspecten en mobiliteitskentallen van kantoren in uw regio of uw vastgoedportefeuille.

Hoe werken de Bereikbaarheidswaarden Kantoren?

Als er gesproken wordt over een maatstaf van bereikbaarheid, wordt dit meestal uitgedrukt in de vorm van nabijheid van voorzieningen zoals een OV-halte, station of snelwegafrit. Dit zijn echter lang niet altijd de beste indicatoren, want enkel en alleen de aanwezigheid van bijvoorbeeld een bushalte zegt niets over de kwaliteit van het achterliggende netwerk (zoals de achterliggende verbindingen, reistijden en -frequenties en bijvoorbeeld overstapmogelijkheden) en al helemaal niets over het aantal mensen (medewerkers, bezoekers, klanten) dat op een acceptabele manier die locatie kunnen bereiken.

Daarom staat in de Bereikbaarheidswaarden Kantoren niet de aanwezigheid van een OV-voorziening staat centraal, maar het bereik of achterland dat op verschillende manieren de locatie kan bereizen. We doen dat aan de hand van isochroonlijnen. Een isochroongebied is een gebied dat een locatie in x minuten kan bereiken, met de auto, openbaar vervoer of bijvoorbeeld de fiets. Door een locatie te relateren aan het aantal volwassen inwoners van Nederland die de locatie in bijvoorbeeld 60 minuten met het OV kan bereiken, ontstaan waarden van 0 tot 100, die een goed beeld geven van de échte OV-bereikbaarheid van zo’n pand. Het pand dat door de grootste hoeveelheid volwassen inwoners bereikt kan worden kreeg de waarde 100 mee’het pand met de laagste bereik de waarde 0. De bereikbaarheidswaarden die op deze manier ontstaan geven een goed beeld van de verschillen in bereikbaarheid tussen verschillende regio’s en plaatsen, maar ook binnen één stad of plaats zijn vaak sterke verschillen waar te nemen.

kantoorbereikbaarheid gekwantificeerd

Voorbeeld van de verschillende bereikbaarheidswaarden van één kantoor:

bereikbaarheid gekwantificeerd

Wilt u deze waarden van heel Nederland ontvangen, of een gedeelte daarvan, schaf dan nu een data-licentie aan op de Bereikbaarheidswaarden Kantoren.

Opbouw Bereikbaarheidswaarde-Kantoren

De bereikbaarheidswaarden-kantoren zijn als volgt opgebouwd. U ontvangt van heel Nederland, of een gedeelte ervan, per postcode5-gebied:

Dit is de locatie van het exacte rekenpunt dat gebruikt is om tot onderstaande waarden te komen. In veel gevallen is het raadzaam de data van het dichtsbijzijnde rekenpunt te nemen.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal volwassen inwoners weergeeft dat met de auto in de ochtendspits het meetpunt kan bereiken in 30 minuten. De locatie die door de meeste volwassen inwoners bereikt kan worden is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal volwassen inwoners weergeeft dat met de auto in de ochtendspits het meetpunt kan bereiken in 60 minuten. De locatie die door de meeste volwassen inwoners bereikt kan worden is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal volwassen inwoners weergeeft dat met het openbaar vervoer het meetpunt kan bereiken in 30 minuten. De locatie die door de meeste volwassen inwoners bereikt kan worden is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal volwassen inwoners weergeeft dat met het openbaar vervoer het meetpunt kan bereiken in 60 minuten. De locatie die door de meeste volwassen inwoners bereikt kan worden is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

De overall bereikbaarheidswaarde is het ongewogen gemiddelde van de vier bovenstaande waarden. Dit is dus een combinatiefactor die rekening houdt met zowel de autobereikbaarheid als de OV-bereikbaarheid, zowel op kortere als langere afstanden.

Dit is een geïndexeerde waarde (0-100) die het aantal inwoners weergeeft dat met de fiets het meetpunt kan bereiken in 30 minuten. De locatie die door de meeste volwassen inwoners bereikt kan worden is daarbij op 100 gesteld en de andere locaties zijn daarvan afgeleid.

Dit is de verhouding tussen het totaal aantal inwoners dat binnen 30 minuten met de fiets en/of OV het meetpunt kan bereiken, gedeeld door het aantal inwoners dat het meetpunt in dezelfde tijd met de auto kan bereiken. [40% betekent dat op elke 100 mensen die met auto het meetpunt in 30 minuten kan bereiken er 40 zijn die dat (ook) met het OV en/of de fiets kunnen doen. Landelijk gezien scoren die locaties hoog die ofwel hoogwaardige OV hebben, een groot fiets-achterland of relatief laagwaardige auto-verbindingen]

Dit is de verhouding tussen het totaal aantal inwoners dat binnen 60 minuten met de fiets en/of OV het meetpunt kan bereiken, gedeeld door het aantal inwoners dat het meetpunt in dezelfde tijd met de auto kan bereiken. [40% betekent dat op elke 100 mensen die met auto het meetpunt in 60 minuten kan bereiken er 40 zijn die dat (ook) met het OV en/of de fiets kunnen doen. Landelijk gezien scoren die locaties hoog die ofwel hoogwaardige OV hebben, een groot fiets-achterland of relatief laagwaardige auto-verbindingen]

Dit is het percentage van het aantal inwoners dat binnen 30 minuten deze bestemming kan bereiken in de ochtendspits ten opzichte van het aantal inwoners dat dat op een filevrij tijdstip kan. [hoe hoger deze waarde, des te minder last je gemiddeld hebt van files en andere vertragingen in de ochtendspits bij autoreizen naar het meetpunt. Overigens: dit is meer een perceptie- of kwaliteitsindicator, want de door de file veroorzaakte verkleining van het 30-minuten achterland is in de bereikbaarheidswaarde auto al meegenomen].

Dit is het percentage van het aantal inwoners dat binnen 60 minuten deze bestemming kan bereiken in de ochtendspits ten opzichte van het aantal inwoners dat dat op een filevrij tijdstip kan. [hoe hoger deze waarde, des te minder last je gemiddeld hebt van files en andere vertragingen in de ochtendspits bij autoreizen naar het meetpunt. Overigens: dit is meer een perceptie- of kwaliteitsindicator, want de door de file veroorzaakte verkleining van het 60-minuten achterland is in de bereikbaarheidswaarde auto al meegenomen].

Isochronen zijn lijnen van gelijke reistijd. Isochroongebieden geven het achterland weer van waaruit het rekenpunt in de gegeven tijd bereikt kan worden. Geleverd worden de isochroongebieden van:

 • autobereik 30 min
 • autobereik 60 min
 • OV-bereik 30 min
 • OV-bereik 60 min
 • fiets-bereik 15 min
 • fiets-bereik 30 min

Per isochroongebied wordt tevens opgeleverd:

 • de grootte in oppervlakte
 • het aantal volwassen inwoners in dat gebied (bron: CBS-data, omgeslagen naar pc5-gebied).

Uitgangspunten:

 • met ‘inwoners’ bedoelen we inwoners in de leeftijdscategorie 18-65 jaar, wonend in het betreffende gebied, binnen Nederland.
 • OV-routen en -reistijden zijn berekend met de dienstregelingen zoals die gelden in de eerste heflt van 2019.
 • Fietsroutes zijn gebaseerd op daadwerkelijk fietsbare wegen conform openstreetmap.
 • Autoroutes en -rijtijden zijn gebaseerd op een gemiddelde filedruk op dinsdagochtenden met een meetmoment van 8u30.

Data-verantwoording:

De Bereikbaarheidswaarden Kantoren zijn tot stand gekomen op basis van data van:

 • CBS
 • openstreetmap
 • NDW
 • BAG

Bij de Bereikbaarheidswaarden Kantoren ontvangt u per postcode5-gebied: bereikbaarheidswaarden auto | bereikbaarheidswaarden OV | bereikbaarheidswaarden fiets | anders-reizenwaarden | doorstromingswaarden | alle bijbehorende isochrooncontouren (incl oppervlakte en inwoneraantal). Dit betreft een licentie voor interne analysedoeleinden

Bereikbaarheidswaarden Kantoren

1.000

 • alle genoemde data van 1 provincie naar keuze

Bereikbaarheidswaarden Kantoren

2.000

 • alle genoemde data van 3 provincies naar keuze

Bereikbaarheidswaarden Kantoren

3.000

 • alle genoemde data van heel Nederland

Bij gelijktijdige aanschaf van zowel de Bereikbaarheidswaarden Kantoren als de Bereikbaarheidswaarden Woningen profiteert u van een aantrekkelijke pakketkorting.

Bereikbaarheidswaarden Kantoren én Woningen

1.500

 • alle genoemde data van 1 provincie naar keuze

Bereikbaarheidswaarden Kantoren én Woningen

3.000

 • alle genoemde data van 3 provincies naar keuze

Bereikbaarheidswaarden Kantoren én Woningen

4.500

 • alle genoemde data van heel Nederland

De data kan uitsluitend voor eigen analysedoeleinden worden gebruikt en niet worden doorgeleverd aan derden of getoond op websites. De data kan onbeperkt gebruikt blijven worden. Wel adviseren we een houdbaarheid van 12 maanden; dit i.v.m. veranderingen in het wegennet, de filedruk, de OV-dienstregelingen en (de regionale verdeling van) inwoner- en banenaantallen. Bij updates/vervolgafname van hetzelfde product geldt een combinatiekorting van 20%.

Bestelformulier

  naam*:
  bedrijf*:
  telefoonnummer*:
  email*:

  Ik bestel:

  Vul waar nodig hier de provincie(s) in waarvan u de data wilt ontvangen:

  De Bereikbaarheidswaarden zijn producten van MobilityLabel, specialist in het kwantificeren en optimaliseren van woon-werkverkeer, mobiliteitsbeleid en locatiekeuze. Meer weten over één van onze diensten? Neem dan contact op met ons op!

  Onze contactgegevens:

  Christiaan Rasch: 06-28769187christiaan@mobilitylabel.com

  Thijs Brentjens: 06-11317044 | thijs@mobilitylabel.com

  MobilityLabel VOF: Nieuwegracht 1, 3512LB Utrecht, Nederland | info@mobilitylabel.com

  KvK: 70471010